top of page
logga_jpeg1.jpg

F A S T I G H E T S E N T R E P R E N A D

ENVIRO Fastighetsentreprenad ägs av Granlunda Gård Ab och förvaltar fastigheter på hela fasta Åland.

ENVIRO tillhandahåller tjänster inom bl.a. teknisk förvaltning såsom drift, service och underhåll, mark- och grönskötsel samt lokalvård.

Alla produkter, material och redskap som används är miljövänliga så långt det är möjligt.
 

Läs mer på www.enviro.ax.

bottom of page